12 kwietnia 2024

Znaczenie oceny psychologicznej w procesie rekrutacji

Rekrutacja to podstawowy proces dla firm. Włączenie nowych współpracowników ma wpływ na wewnętrzną organizację firmy, oddziałując na środowisko pracy, komunikację korporacyjną, wydajność oraz inwestycje pieniężne i czasowe.

Dlatego proces ten musi być przeprowadzony dokładnie. Realną metodą, która pozwala poznać kilka aspektów kandydata, jest ocena psycho-zawodowa. Dziś opowiemy Ci o znaczeniu ocen psychologicznych o tym, jak mogą one odmienić Twój proces rekrutacji.

Czym jest ocena psycho-zawodowa?

Testy psychologiczno-zawodowe to oceny, które dają obraz zachowań, osobowości, wartości, kompetencji i możliwości intelektualnych kandydata na dane stanowisko. Tajniki psychologii poznasz w http://psychiatryczny.pl. Dzięki temu możemy odkryć atrybuty kandydata, które nie są widoczne podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Tego typu test pozwala również na wizualizację możliwego rozwoju i wydajności kandydata. Oceny te są zwykle stosowane w rozmowach kwalifikacyjnych opartych na kompetencjach.

Ich realizacja pomaga wybrać najlepszego kandydata, zgodnie z kompetencjami, które są niezbędne na danym stanowisku oraz dopasowaniem kulturowym firmy. W ten sposób można określić, najogólniej mówiąc, czy kandydat będzie w stanie dopasować się do celów organizacji.

Jedną z zalet oceny psycho-zawodowej, oprócz tego, co już zostało wspomniane, jest możliwość przeprowadzenia jej online. Metoda ta pozwala również na automatyczne dostarczanie wyników i raportów.

Znaczenie oceny psycho-zawodowej

Dla wielu firm w dzisiejszych czasach istotne jest, aby ich pracownicy posiadali określone kompetencje, umiejętności miękkie i zachowania, które są w stanie pozytywnie wpłynąć na środowisko pracy. Niektóre z tych cech odpowiadają między innymi przywództwu, pracy zespołowej, umiejętności rozwiązywania problemów.

Tendencja jest taka, że powody niezaangażowania pracowników obracają się obecnie wokół takich aspektów jak brak przywództwa i brak umiejętności komunikacyjnych.

Z tego samego powodu jest niezwykle konieczne, aby w przypadku zapotrzebowania na nowych pracowników, proces selekcji obejmował przygotowanie ocen psycho-zawodowych mierzących te aspekty.

W związku z tym istotne jest, aby firmy brały pod uwagę nie tylko wiedzę techniczną na wolne stanowisko, ale również skupiły swoje wysiłki na kompetencjach, umiejętnościach miękkich i osobowości niezbędnych do dobrego rozwoju na danym stanowisku.