22 czerwca 2024

Czym są dobra publiczne?

Dobro publiczne jest ważnym pojęciem w ekonomii. Są niezwykle istotne dla prawidłowego funkcjonowania społeczeństwa. Dobra publiczne to dobra i usługi dostarczane przez rząd, ponieważ wystąpiła zawodność rynku, a rynek ich nie dostarczył. W ekonomii dobro publiczne odnosi się do towaru lub usługi udostępnianej wszystkim członkom społeczeństwa. Przykłady dóbr publicznych obejmują świeże powietrze, wiedzę, latarnie morskie, obronę narodową, systemy przeciwpowodziowe i oświetlenie uliczne.

Dobro publiczne jest często niedostatecznie świadczone na wolnym rynku, ponieważ jego cechy braku rywalizacji i niewykluczalności oznaczają, że istnieje zachęta do niepłacenia. Na wolnym rynku firmy mogą nie dostarczać towarów, ponieważ mają trudności z pobieraniem opłat za ich użytkowanie. Krótko mówiąc – nie wpisują się w rynkową logikę zysku. Dlatego ich dostarczeniem zajmuje się rząd. To różni je od dóbr prywatnych. Dobra prywatne to te, które są produkowane i sprzedawane przez prywatne firmy w celu zaspokojenia potrzeb i pragnień konsumentów, ale także wypracowania bezpośredniego zysku firmy.

Wydatki rządowe i podatki to jeden ze sposobów dostarczania dóbr publicznych. Większość dóbr publicznych jest dostarczana przez rządy na szczeblu gminnym, stanowym lub federalnym. Czasami jednak dobra publiczne są dostarczane przez osoby prywatne lub organizacje. Nie jest to zatem ścisła reguła.

Dobra publiczne są ważne, ponieważ są zaprojektowane tak, aby były dostępne dla ogółu społeczeństwa i posiadają specyficzne cechy, które uniemożliwiają osobom lub grupom dostęp do nich. Muszą również być w stanie wytrzymać użytkowanie, nie stając się wtedy niedostępnymi dla przyszłych użytkowników. Są podstawową formą zapewniania godnego poziomu życia osobom z niższych warstw społecznych.

Społeczeństwa nie będą się zgadzać co do tego, które dobra należy uznać za dobra publiczne. Różnice te często znajdują odzwierciedlenie w priorytetach wydatków rządowych poszczególnych krajów. Dobra publiczne powodują niedoskonałości rynku, jeśli niektórzy konsumenci zdecydują się nie płacić, ale i tak z nich korzystają.