24 maja 2024

Zerowy PIT – kiedy można z niego skorzystać?

Ulgi i odliczenia podatkowe to coś, co w polskim prawie lubimy najbardziej. Z dniem 1 sierpnia 2019 roku wprowadzona została ulga dla młodych pracowników. Osoby poniżej 26 roku będą mogły skorzystać z możliwości nieodprowadzania zaliczek na podatek dochodowy. Zerowy PIT obowiązywał będzie wszystkich, niezależnie od rodzaju zawartej umowy: umowa o pracę, umowa zlecenie czy umowa o dzieło.

PIT, ale co to takiego?

PIT to podatek dochodowy od osób fizycznych. Płacony jest przez wszystkich związanych stosunkiem pracy, a jego wielkość określa się na podstawie stawek ogólnych, czyli obecnie 17% i 32%. Podstawą opodatkowania jest miesięczny dochód uzyskiwany przez pracownika. Ten rodzaj podatku muszą również odprowadzać przedsiębiorcy, zgodnie z formułą zależną od wyboru sposobu opodatkowania.

Zerowy PIT dla kogo?

Rząd postanowił jednak wprowadzić tzw. zerowy PIT. Jest to ulga dla osób dopiero zaczynających swoją pracę zarobkową. Z tego udogodnienia skorzystać można do dnia 26 urodzin. Pracodawcy od razu mogą wpłacać na konto pracownika wyższe wynagrodzenie, a jeśli tego nie zrobili, to z chwilą wysłania do Urzędu Skarbowego rocznej deklaracji, uzyskamy informację, ile należy nam się zwrotu z tytułu niepotrzebnie wpłaconych zaliczek.
Należy dodać, że zasada ta nie obowiązuje każdego zatrudnionego. Ustawodawca przedstawił również limity związane z przywilejem skorzystania z zerowego PIT-u. Jest nią graniczna kwota 85 528 zł. Jeśli więc w danym roku podatkowym pracownik osiągnie przychody wyższe wówczas, zgodnie z opodatkowaniem na zasadach ogólnych, będzie musiał obliczyć i wpłacić podatek od uzyskanej nadwyżki. Sytuacja wygląda trochę inaczej w roku wprowadzenia tych zmian – w związku z tym, że zerowy PIT obowiązywał od sierpnia 2019 roku, proporcjonalnie liczona była również graniczna kwota. W 2019 roku wynosiła więc ona nie 85 528 zł, a ok. 35 000 zł.

Osiągnięcie 26 roku życia

Ulga w postaci nieodprowadzania zaliczek na podatek dochodowy kończy się w momencie uzyskania przez pracownika 26 roku życia. Jednak nie ma to miejsca w dokładnym dniu urodzin. Liczy się miesiąc oraz dokładny dzień wpływu wynagrodzenia z tytułu świadczenia obowiązków pracowniczych. Jeśli więc skończyliśmy 26 rok życia 3 kwietnia, a wynagrodzenie wpłynęło 10 kwietnia – wówczas z ulgi już nie skorzystamy. Jeśli zaś przelew będzie miał miejsce 9 dnia miesiąca, a urodziny obchodzić będziemy np. 2 dni później, to ulga w danym miesiącu jeszcze będzie nas dotyczyć.