22 czerwca 2024

Ile można potrącić z renty lub emerytury?

Należy wiedzieć, że renty ani emerytury nie są świadczeniami wolnymi od potrąceń. Wypłaca je Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Zanim trafią w ręce rencistów i emerytów odliczana jest składka zdrowotna i zaliczka na podatek dochodowy. Resztę otrzymuje świadczeniobiorca.

O ile nie ma długów. Bo jeśli ma, to przed wypłatą emerytury (renty) są one potrącane. Długi potrącane są w określonej kolejności. Czyli dopiero po ściągnięciu jednego potrącenia, można dokonać kolejnego. O ile po zostawieniu kwoty wolnej coś pozostanie. Najpierw potrąca się świadczenia zaliczkowe, potem nienależnie pobrane renty i emerytury. Następnie długi alimentacyjne, inne ściągane w mocy tytułów wykonawczych (na przykład niezapłacone raty), nienależnie pobrane zasiłki (na przykład pielęgnacyjne), a na końcu opłaty za pobyt w placówkach. Należy wiedzieć, że uwzględniana jest też maksymalna kwota potrącenia. Zależy ona od tego, co jest ściągane. W przypadku zaległych alimentów można potrącić nawet 60 procent renty lub emerytury. Musi jednak zostać „na życie” 500 zł (tzw. kwota wolna). do 50 procent świadczenia można potrącić osobom zalegającym z opłatami za pobyt w domu pomocy społecznej i zakładach opiekuńczych. Nie więcej niż 25 procent można ściągnąć na pokrycie pozostałych długów (na przykład niespłacone kredyty). Te kwoty oblicza się od kwot brutto, a odlicza od kwot netto.

Jeśli na przykład emerytura wynosi 1300 zł brutto, a komornik ściąga pożyczkę, to maksymalne potrącenie wynosi 325 zł (25 procent świadczenia). Kwota netto emerytury to 1108, 44 zł. A musi zostać emerytowi 825 zł. Mimo że 1108, 44-325 to 783, 44 zł. Należy wiedzieć, że po odjęciu tego, co emeryt (rencista) powinien zapłacić, musi mu zostać tzw. kwota wolna od potrąceń. Jaka? To zależy, jakie długi podlegają egzekucji. Od marca 2020 roku na rękę musi zostać 825 zł – jeśli ściągane są długi inne niż alimenty; 660 zł – w przypadku potrącania nienależnie pobranych świadczeń (rent, emerytur czy świadczeń rodzinnych z funduszu alimentacyjnego); tylko 500 zł zostanie, jeśli zadłużenie dotyczy alimentów; natomiast najmniej, czyli 200 zł – jeśli zalega się z opłatami za pobyt w domu opieki. Warto dodać, że trzynastka jest wolna od potrąceń komorniczych.