12 kwietnia 2024

Prawidłowe obliczanie podatku VAT

Podatek VAT to podatek naliczany przy sprzedaży dóbr, towarów czy usług. Jego wysokość, w oparciu o stawki zawarte w ustawie, ustala przedsiębiorca, jednak do jego zapłaty zobowiązany jest najczęściej klient lub odbiorca produktu. Może nim być osoba fizyczna jak i firma. Prawidłowo obliczony podatek, w wybranym okresie rozliczeniowym (miesięcznym lub kwartalnym) trafia na odpowiedni rachunek Urzędu Skarbowego. Jednak najpierw trzeba go obliczyć. Jak prawidłowo obliczyć podatek VAT?

VAT, czyli podatek od wartości dodanej

Vat, czyli z języka angielskiego value added tax, to podatek od wartości dodanej. Jednak sama nazwa nic szczególnego nam nie mówi. W praktyce, podatek ten jest opłatą dla Urzędu Skarbowego w zamian za sprzedaż towarów i usług w przedsiębiorstwie. Jego wartość podstawowa wynosi 23% i to nią objętych jest większość produktów dostępnych na rynku. W przypadkach żywności czy usług transportowych, konieczne jest zastosowanie stawek obniżonych. Mamy trzy takie stawki: 8%, 5% i 0%. Wybór stawki nie jest zależny od prowadzącego firmę, ale od narzuconego prawa. Wykaz stawek VAT znajduje się w Ustawie o podatku VAT. Jeśli więc przedsiębiorca popełni błąd w wyliczaniu stawki, zwłaszcza jeśli będzie to na niekorzyść Urzędu Skarbowego, musi wystawić fakturę korygującą, inaczej podlegał będzie karze grzywny.

Podatek VAT – jak go policzyć?

Najczęściej stosowaną formą ustalenia wartości podatku VAT jest obliczenie go od wartości netto danego towaru czy usługi. Jeśli więc koszty produkcji czy zakupu produktu będą wynosiły 10 zł, a my dodatkowo na każdym takim towarze będziemy chcieli zarobić 3 zł, to cena netto wyniesie nas 13 zł. Bez podatku VAT ta właśnie kwota stałaby się kwotą końcową. Jednak, żeby przedsiębiorca nie musiał z własnych pieniędzy ponosić kosztów związanych z Vat-em, przenosi ten ciężar na odbiorcę. Wówczas do ceny 13 zł doliczany jest 23% podatek VAT. I tak, końcowo nasz produkt kosztuje 15, 99zł.

Odstępstwa od VAT

Istnieją jednak przywileje uprawniające przedsiębiorców do możliwości sprzedaży swoich produktów i usług z pominięciem podatku VAT. Na jakiej podstawie tak się dzieje? Z przywileju zwolnienia z obowiązku opłaty skorzystać mogą małe firmy, tj. takie, których przychód w poprzednim roku obrachunkowych nie przekroczył 200 000 zł. Dodatkowo, w polskim prawie, mamy do czynienia z tzw. zwolnieniem przedmiotowym. Dotyczy ono m.in. usług pocztowych, ochrony zdrowia czy funduszy ubezpieczeniowych.